Actuele informatie 2019-04-01T21:47:29+02:00

Ledenvergadering 2017

Op 23 mei 2017 hebben wij onze ledenvergadering gehouden waarin we naast de formele agendapunten ook aandacht hebben gehad voor de inhoud van de functie CVP. Hierbij de notulen van de ledenvergadering 2017

Op 10 april  2018 is de ledenvergadering 2018 geweest. Hierbij de notulen Ledenvergadering 2018

Reactie Bevezo op wet Zorg en Dwang

Beste leden,

Zoals jullie weten wordt op dit moment de Wet zorg en dwang behandeld. In
onze nieuwsbrieven hebben we hier aandacht aan besteed. De behandeling ligt
nu bij de Eerste kamer. Verwachte ingang nu januari 2019.

Als beroepsvereniging zijn wij zeer nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.
Om onze invloed uit te oefenen is het tevens belangrijk ook schriftelijk te
reageren op de behandeling.
Bijgaande onze laatste reactie. In deze reactie leest u ook terug dat wij
streven naar een “uitsterfconstructie” mbt een overgangsregeling voor de
huidige clientenvertrouwenspersonen in de pg en vg intramuraal en pg en vg
ambulante mbt onvrijwillige zorg (het gebied waar de wet zorg en dwang voor
gaan gelden) (wlz clienten).

De constructie waar wij naar streven wordt ook deels gebruikt bij de
familievertrouwenspersonen GGZ (lsfvp). Hierbij is iemand in dienst bij de
zorgaanbieder, maar valt inhoudelijk onder de aanbieder vertrouwenswerk
zorg. Dit is niet wat de Wet zorg en dwang nastreeft, vandaar dat wij naar
een “uitsterfregeling” streven voor een soepele overgang. Uiteraard moet u
dan wel voldoen aan de voorwaarden aan kwaliteit en onafhankelijkheid die
gesteld worden (of de potentie hebben hieraan te gaan voldoen).

Voor diegenen die als zelfstandige, vrijwilliger of in dienst van een
aanbieder vertrouwenswerk werkzaam zijn voor deze doelgroep streven wij er
ook naar dat zij hun werkzaamheden op hun locatie(s) kunnen voortzetten.
Dit houdt in dat zij ook onder een gecontracteerde aanbieder hun werk zullen
gaan doen. Nadere uitwerking kan dit meer vorm geven.

Doel is werk, kwaliteit en vooral het bekende gezicht voor de clienten te
behouden.
Binnenkort hebben wij hierover een eerste gesprek met de branches en het
ministerie om een eerste aanzet hiertoe neer te zetten.

Met vriendelijke groet,
bestuur en directie BeVeZo

info@BeVeZo.nl
www.bevezo.nl
@bevezo

Reactie van Bevezo Cliëntvertrouwenspersoon Zorg en Dwang en Sira rapport

Sira Rapport Cliëntvertrouwenspersoon

In het kader van de Wet Zorg en Dwang heeft Bevezo in samenwerking met Raad op Maat vanuit een stuurgroep een kwaliteitskader ontwikkeld voor de cliëntvertrouwenspersoon in de wet Zorg en Dwang

Kwaliteitskader Cliëntvertrouwenspersoon in de wet Zorg en Dwang

Nieuwsbrieven Bevezo 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief december 2018