Intervisie 2017-06-27T10:44:10+02:00

BeVeZo faciliteert voor haar leden intervisiemogelijkheden.

Er zijn regionale intervisiegroepen, per kan er per item op verzoek een intervisie georganiseerd worden.

BeVeZo brengt de leden en behoeften samen, de leden zelf organiseren de intervisie.

Zoekt u een intervisiemogelijkheid?  Neemt u dan contact op met info@bevezo.nl