ervaringen van leden in tijden van het coronavirus 2020-03-30T17:20:12+02:00

 

Tijdens de coronacrisis gaat de contactlegging met onze cliënten anders dan anders. Waar we normaal gesproken juist één op één in alle privacy het gesprek voeren met de cliënt moeten we nu door de coronamaatregelen afstand houden. Dat betekent dat we naar andere manieren moeten zoeken om contact te kunnen leggen en onderhouden.

Tips van leden om toch zo bereikbaar mogelijk te zijn voor cliënten en verwanten:
App voor beeldbellen
Conference call
Instagram bel en overleg functie
Telefonische afspraken

Van de leden krijgen we te horen dat juist in deze heftige tijd er veel behoefte is bij cliënten om met een vertrouwenspersoon te praten. We hebben een aantal reacties van leden gekregen hoe zij hiermee omgaan. Deze reacties willen we graag met jullie delen:

 

Hier een reactie van een nieuwbakken CVP WZD; 1 januari begonnen en samen met ons team zaten we inderdaad volop in de kennismakingsfase die over het algemeen heel positief verliep. Het was mooi om te merken hoe welkom we zijn bij sommige organisaties en zagen de uitdaging in de organisaties waar we eerst wat meer overtuigingskracht mee moesten brengen om binnen te komen. De opleiding was gestart en we hadden zin in het echt werke, want wat een prachtig vak mogen we gaan uitoefenen. En wat mag ik werken in een team met stoere en mooie mensen, die allemaal vanuit hun hart gekozen hebben voor deze nieuwe functie. Ik voel me een bevoorrecht mens.
En toen kwam Corona…
De eerste week na 16 maart hebben we de verschillende organisaties geïnformeerd over het feit dat kennismakingsgesprekken moesten stoppen (als ze niet al waren afgezegd door de organisaties zelf) en alle afspraken werden tot in ieder geval 6 april geannuleerd. Nieuwe afspraken had ik nog niet gemaakt want ergens voelde ik wel aan dat de maatregelen langer zouden kunnen gaan duren. De organisaties zijn allemaal gewezen op de mogelijkheden voor cliënten om via andere manieren dan een persoonlijke afspraak, contact te leggen met ons als CVP WZD en onze contactgegegevens en flyers zijn rijkelijk rond gemaild. Van sommige kwam er een reactie terug, maar van verreweg de meesten niet, waarvoor alle begrip gezien de situatie.
Maar…
gaan cliënten en verwanten ons bellen als ze ons nog nooit gezien hebben? Gaan medewerkers cliënten/verwanten verwijzen naar ons, terwijl er nog niet is kennis gemaakt, onze gezichten nog niet bekend zijn? Weten medewerkers wel aan wie ze welke kwesties moeten doorverwijzen?
En daarnaast ook mijn eigen dilemma in welke mate ik mijzelf nu moet profileren binnen al die zorgorganisaties die nu met man en macht bezig zijn om de zorg op de locaties te kunnen continueren en liefdevolle zorg willen blijven leveren? Men heeft de handen vol nu eigen personeel ook ziek wordt en/of preventief thuis moet blijven. Clienten die door het ontbreken van dagstructuur uit hun doen zijn, met mogelijk meer onbegrepen gedrag, meer agressie en meer verdriet op de locaties?
En hoe om te gaan met verwanten die bellen omdat ze boos zijn dat ze hun dierbare vader, moeder, broer of zus niet meer mogen zien. Dit heeft niets met de WZD te maken, het is crisis! Door de sociale afstand proberen we met z’n allen levens te redden. Maar hoe invoelbaar als je je bange of verdrietige naaste niet even mag vasthouden, een arm om iemand heen slaan. Een luisterend oor kunnen we bieden, maar daar houdt het ook snel mee op. Het is crisis en crisis vraagt om speciale maatregelen. Maatregelen die we liever niet willen, maar die wel noodzakelijk zijn.
Jazeker, cliënten en hun verwanten hebben recht op hun onafhankelijke CVP WZD.Misschien wel juist nu om alle bovengenoemde redenen. Maar ik worstel enorm met de wijze waarop ik dit vorm en inhoud kan geven in tijden van crisis en waarbij ik de zorgprofessionals ook de ruimte laat hun vak uit te oefenen nu het alle hands aan dek is en waarin er eigenlijk 1 ding belangrijk is, gezond blijven.  

 

***********************************************************************************************************************************

Als CVP bedien ik 3 doelgroepen en overal is het nu rustig met meldingen.

1 minderjarige asielzoekers: altijd al moeilijk om goed in beeld te komen – voogdij is bezig met app waar filmpje in verschillende talen komt voor alle pupillen.
Verloop meldingen: alles telefonisch evt middels conference call ( incl tolk)

2 verstandelijk beperkten: hoger niveau weet mij te vinden. Lager niveau altijd al moeilijk geweest.
Verloop meldingen: alles telefonisch

3 psychiatrie: weten mij altijd goed te vinden
Verloop meldingen: alles telefonisch

 

***********************************************************************************************************************************

Ik ben net zo bereikbaar als voorheen zonder Corona. Alleen de persoonlijke gesprekken heb ik allemaal gecanceld en nu bel ik clienten zelf op, ook extra telefoontjes. Veel gaat ook via whats app en sms.
Afspraken met wettelijk vertegenwoordigers en hun klachten zijn allemaal gecanceld. Dringende zaken worden telefonisch gedaan. Sommige wettelijke vertegenwoordigers willen of eisen afspraken maar ik ga de discussie niet aan.

Clienten zelf vind ik in het algemeen gezien hun beperking meer meewerkend, binnen hun mogelijkheden.
Er zijn aantal wettelijk vertegenwoordigers of familieleden die vinden dat er meer maatregelen moeten komen en maken het begeleiders erg lastig. Situaties van fysiek op deuren bonken waardoor clienten angstig worden, komen voor. Men eist dan toegang en een fysiek gesprek met begeleiders. Maar gelukkig zijn dit incidenten, deze familieleden leveren ook zonder Corona regelmatig conflicten op.

Het is pas en maatwerk voor de gedragsmoeilijke clienten. Gelukkig wordt er goed in de driehoek gewerkt en familieleden bellen mij dan voor eventuele tips of even extra check of alles kan en mag. Hoe dit zich verhoudt met WZD, daar heb ik nog geen concreet antwoord op. Logisch lijkt mij dat situatie overmacht is, we trachten zo goed als mogelijk clienten te ondersteunen/uit te leggen maar de voordeur mag niet op slot vanuit de binnenkant. Dat maakt het lastiger voor begeleiders.

***********************************************************************************************************************************