Informatie voor cliënt en hulpverlener 2017-11-03T11:09:54+01:00

Informatie voor cliënt en hulpverlener

Weet ik zeker als cliënt dat wat ik zeg vertrouwelijk behandeld wordt?

Dit zou wel zo moeten zijn.

Vraag dit goed na voordat u uw verhaal aan de CVP vertelt.

Hoe moet ik als hulpverlener de CVP zien?

De CVP moet gezien worden als een externe vertrouwenspersoon die geen rol in de  organisatie heeft.

Cliënten hebben altijd toegang tot de CVP.

De CVP heeft een vertrouwelijke rol naar de cliënten toe en zal niet  zonder toestemming van de cliënt over de casus praten.

U kunt de CVP zien als iemand, die met de cliënt meekomt om voor zijn belang op te komen.

U doet zaken met de cliënt over zijn onvrede, niet met de CVP. Deze is slechts ondersteuner. Dit kan soms vreemd aanvoelen.

De CVP is er echter voor de cliënt en volgt daarom zijn pad, en niet het pad van de zorgaanbieder.

Uiteraard kunt u wel verwachten dat de CVP met zorgvuldigheid werkt.

De CVP zelf heeft geen inhoudelijke mening over de klacht van de cliënt, zijn rol is alleen proces ondersteunend.

De CVP heeft dus zelf geen kritiek op uw functioneren, het is belangrijk dit te beseffen.

De CVP empowered echter wel de cliënt zo goed mogelijk zijn belang te behartigen.

Heeft u vragen over het werk van de CVP als hulpverlener? Neemt u dan zeker contact met ons op, wij vinden een open dialoog erg belangrijk over de functie van CVP.

Hoe vind ik een CVP?

Als u cliënt van een zorgaanbieder bent moet deze u bekend maken hoe u de vertrouwenspersoon  kunt bereiken.

Vaak staan ook op de websites van de zorgaanbieders de gegevens van de vertrouwenspersoon.

Daarnaast horen vertrouwenspersonen laagdrempelig te werken wat betekent dat zij ook regelmatig naar de cliënten toe gaan om zich bekend te maken.

Op onze website kunt u op een kaart van Nederland de leden van BeVeZo vinden.

BeVeZo is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar leden. Dit zijn hun werkgevers, vaak de zorgaanbieders en soms een extern bureau. De werkgevers staan vermeldt bij de contactgegevens.

Voor meer vragen kunt u altijd terecht bij BeVeZo.