Domeinen 2017-06-27T10:39:56+02:00

Het Vertrouwenswerk Zorg is actief in vele domeinen van de zorg en ondersteuning.

Clientenvertrouwenspersoon – Alle domeinen

Patientenvertrouwenspersoon gedwongen GGZ –  GGZ

Familievertrouwenspersoon GGZ – GGZ en maatschappelijk domein

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp – Jeugdhulp

Vertrouwenspersoon Sociaal en Maatschappelijk domein – Sociaal en maatschappelijk domein