Doelstelling 2017-06-26T11:31:58+02:00

BeVeZo streeft als doelen na het behartigen van de belangen van het vertrouwenswerk zorg alsmede het ondersteunen van vertrouwenspersonen zorg.

Dit vertaald zich in activiteiten ten aanzien van de ontwikkeling en borging van de professionaliteit en kwaliteit. Voor de vertrouwenspersonen zorg een plek voor informatie, ondersteuning, uitwisseling en  nadere professionalisering.