Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg 2018-04-07T11:27:42+02:00

Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg

Sinds mei 2016 is vanuit de Beroepsgroep CVP, BeVeZo ontstaan. BeVeZo is de beroepsvereniging voor alle vertrouwenspersonen in de zorg voor zorgklanten en hun naasten.

Ontstaan

Het beroep van cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) voor mensen met een beperking kent zijn historie sinds medio jaren ’90.

Met de komst in de jaren ’90 van diverse wetgeving in de zorg werd ook het belang duidelijk van ondersteuning voor cliënten bij het opkomen voor deze rechten. Zelfbeschikking van cliënten en de bescherming hiervan is een van de rode lijnen in deze wetgeving zoals de WGBO, de BOPZ  en de WKCZ.

Helaas werden cliënten met een beperking niet vanuit deze wetten toebedeeld met een CVP. Dit was wel het geval voor de GGZ cliënten waar het beroep al een langere historie kent (de PVP daar genoemd). Enkele zorgaanbieders vonden het echter van groot belang juist ook cliënten met een beperking de toerusting van een CVP te bieden. Dit omdat deze cliënten een grote kwetsbaarheid en afhankelijkheid van de zorgaanbieder kennen.

Door de jaren heen zijn er steeds meer CVP-en actief geworden bij zorgaanbieders. Vooral de HKC certificering heeft hier een impuls aan gegeven.

Van 2002-2004 heeft het Project CVP gedraaid wat het vak inhoudelijk vorm heeft gegeven. Brochure Project CVP Er is een taakfunctie omschrijving ontwikkeld met gedragsregels waardoor het beroep zijn basis had gevonden. Taakfunctie omschrijving en gedragsregels CVP.

De afgelopen jaren is er een leerweg ontwikkeld voor CVP-en, is de Beroepsgroep CVP opgericht, zijn er externe aanbieders gekomen van CVP-en en vormt het beroep zich verder. Het beroep kent echter nog een groot tekort kent aan voorwaarden. Zo geeft slechts 40 % van de zorgaanbieders aan een CVP voor hun clienten beschikbaar te hebben en is het met de professionalisering van het beroep nog matig gesteld. Het beroep leidt aan ‘window dressing’ en behoeft nog veel investering naar een goede stabiele kwaliteit voor cliënten. Verslag VGN-CVP

De komende jaren zal BeVeZo zich doorontwikkelen om een beroepsvereniging te zijn voor alle vertrouwenspersonen zorg. Leest u ons meerjaren beleidsplan.

Word lid en help ons mee door te ontwikkelen tot een sterke beroepsvereniging voor ons belangrijke beroep!