Wetgeving 2017-06-26T11:51:31+02:00

Aangaande het Vertrouwenswerk Zorg zijn er enkele belangrijke wetgevingstrajecten die van belang zijn;

 

De Wet zorg en dwang

In deze wet wordt de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon verplicht gesteld. Op dit moment zijn de stappen gaande om te komen tot de implementatie van dit cliëntenvertrouwenswerk. De Wet moet nog wel door de Eerste Kamer behandeld worden. Zie voor nadere informatie  het informatiepunt dwang in de zorg. 

BeVeZo is al vele jaren nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Meer is te lezen in ons ledendeel en via onze ledenmailing. BeVeZo streeft een overgangsregeling na van huidige cliëntenvertrouwenspersonen in de VG en PG.

Volg de behandeling via https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31996_wet_zorg_en_dwang

De Wet Verplichte GGZ

Zie voor actuele informatie op de website van de Stichting PvP  en het informatiepunt dwang in de zorg. 

Volg de behandeling via https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32399_wet_verplichte_geestelijke

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Deze wet is actief sinds 2016. De wet regelt op het gebied van de klachtenopvang en afhandeling diverse voorwaarden waar zorginstellingen aan moeten voldoen.

Een voorwaarde is dat er gratis bijstand voor zorgklanten en naasten voorradig is ten aanzien van het klachtentraject. Dit kan de Vertrouwenspersoon Zorg zijn. Clientenraden hebben een belangrijke rol in hoe de klachtenregeling via de eisen van de WKKGZ eruit zal zien.  Een goede handreiking is die van het LOC.