BeVeZo 2019-11-23T11:45:31+01:00

Het meerjaren beleidsplan is het kader vanwaaruit we werken en is breed gepubliceerd.

Nu gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de functie Cliëntvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

In samenwerking met Raad op Maat en het VWS is hiervoor een projectplan opgesteld.

Vanuit dit projectplan is het kwaliteitskader ontwikkeld voor de vertrouwenspersoon die straks gaat werken onder de Wet Zorg en Dwang

Kwaliteitskader Cliëntvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en Dwang

Hierbij willen we u informeren over de CVP organisatie die Zorgverzekerars Nederland (ZN) voornemens is te contracteren voor het leveren van de CVP  Wzd in 2020.
Hier het overzicht van aanbieders in de regio’s.

Om iedereen goed te informeren zijn door Raad op Maat een aantal brochures ontwikkeld.

CVP WZD is er voor u

CVP WZD is er voor jou

Cliëntenraden en WZD

Publiekversie Kwalitietskader CVP in de WZD

De aanbieders vertrouwenswerk hebben gezamenlijk de vacature gepubliceerd betreffende de CVP in de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

Vacature Cliëntenvertrouwenspersonen WZD