BeVeZo 2019-04-01T21:09:40+02:00

De nieuwe website is in gebruik. Het meerjaren beleidsplan is nu het kader vanwaaruit we werken en is breed gepubliceerd.

Nu gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de functie Cliëntvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

In samenwerking met Raad op Maat en het VWS is hiervoor een projectplan opgesteld.

Vanuit dit projectplan is het kwaliteitskader ontwikkeld voor de vertrouwenspersoon die straks gaat werken onder de Wet Zorg en Dwang

Kwaliteitskader Cliëntvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en Dwang