BeVeZo 2017-10-31T15:37:36+00:00

De nieuwe website is in gebruik. Het meerjaren beleidsplan is nu het kader vanwaaruit we werken en is breed gepubliceerd.

Nu gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van de functie Cliëntvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

In samenwerking met Raad op Maat en het VWS is hiervoor een projectplan opgesteld.