Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg

BeVeZo - Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg
De BeVeZo heeft moeten besluiten de statuten te ontbinden.

Er wordt onderzocht hoe, op een andere manier, uitvoering gegeven kan worden aan de Wet zorg en dwang (Wzd) en hoe de cliëntvertrouwenspersoon c.q. patiëntvertrouwenspersoon, een waardevolle positie kan behouden.

Kijk voor het volgen van een opleiding vertrouwenspersoon op Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen